Pomóż innym - oddaj u nas honorowo krew

Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy a miejsce, wkłucia jest odkażane. Pracownicy, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie a zarazem bezpieczne i abyśmy mogli podzielić się swoją krwią w miłej i przyjaznej atmosferze :)
 
ODDAJ KREW i pomóż innym z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Olsztyna w Expo Mazury, 18 listopada w godz. 9.00 -15.00STREFA ZDROWIA targów Vital Sport Arena. 
 
Dawcą krwi lub jej składników może zostać:
- każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat,
- o masie ciała przynajmniej 50kg,
- legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.
 
Wszystkie grupy krwi są pożądane, bo istnieją biorcy o różnych grupach. 
 
Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut.
Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. 
 
Na prośbę Dawcy wystawiane jest:
- zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
- wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa,
- legitymacja HDK,
- kopia wyników badań.